Pełną parą idą prace remontowe na ul. Rudzkiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słonecznikową do ronda u zbiegu ulic Rudzka – Góreckiego – Podmiejska.

Na sporej części drogi pojawił się już asfalt, choć jeszcze bez ostatniej warstwy ścieralnej. Na skrzyżowaniu z ul. Energetyków zamontowana została instalacja sygnalizacji świetlnej. Trwają prace przezbrojeniowe oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego, montowane są również słupy oświetleniowe.

Pomimo wcześniejszych problemów, związanych z sytuacją pandemiczną, na chwilę obecną termin zakończenia inwestycji wydaje się niezagrożony.

– Aktualny etap realizacji zadania mieści się w założeniach harmonogramowych. Pomimo trudności z realizacją robót sieciowych i przezbrojeniowych istniejących sieci, wykonawca dokłada wszelkich starań, aby planowane zakończenie robót budowlanych w październiku nie uległo zmianie – mówi Jacek Hawel, naczelnik Wydziału Dróg UM.

Prace drogowe wykonuje wybrana w przetargu firma Auto Trans Asfalty Sp. z o. o. z Gierałtowic, za kwotę 7.366.920,02 zł

Realizowany w tej chwili etap przebudowy ul. Rudzkiej obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Słonecznikową w rejon skrzyżowania z ul. Piastowską.

Warto przypomnieć, że przebudowa ul. Rudzkiej – najdłuższej (10 km) ulicy Rybnika – realizowana jest etapami od kilku lat. Fragment obecnie remontowany jest przedostatni. Po jego wykonaniu, do rozbudowy zostanie jeszcze ostatni fragment drogi, od ronda u zbiegu ulic Rudzka – Góreckiego – Podmiejska do tzw. grobli na Zalewie Orzepowickim.

Informacje o obowiązujących objazdach znajdziesz TUTAJ 

(oprac. wk, źródło: UM Rybnik)