Wszystkich chętnych, którzy wcześniej nie odbyli służby wojskowej, a chcieliby wstąpić w wojskowe szeregi, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku zaprasza do odbycia służby przygotowawczej.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
– wiek co najmniej 18 lat;
– obywatelstwo polskie;
– zdolność do czynnej służby wojskowej – kat. A;
– niekaralność;
– wykształcenie minimum gimnazjalne.

Szkolenia zaplanowane są w 2 terminach:
1) 14.09.2020 r. – 18.12.2020 r.
2) 29.09.2020 r. – 18.12.2020 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne TUTAJ

(tekst i zdjęcie główne: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)