Porozumienie o współpracy podpisali dowódca 13 ŚBOT, płk Tomasz Białas oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Porozumienie zakłada m.in. wspólne realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego a także wspólne szkolenia, udostępnienie bazy szkoleniowej czy też wzajemne udzielenie wparcia logistycznego. Dzięki porozumieniu dużo szybsza i łatwiejsza będzie też możliwość wykorzystania przez policję stworzonej w 13. ŚBOT Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej K9 WOT.

– Każde tego typu porozumienie jest po to by szybciej i skuteczniej pomagać lokalnej społeczności. W tym przypadku szczególnie mamy na myśli wsparcie policji
w akcjach poszukiwawczych zarówno przez wykorzystanie naszej specjalistycznej grupy K9 WOT jak i pozostałych żołnierzy OT, którzy są szkoleni z podstaw poszukiwania takich jak „tyraliera” czy „szybkie trójki” – powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas.

Jak dodaje płk Białas, przykładem może tu być ostatnia akcja poszukiwawcza w Gliwicach, gdzie znając procedury zawarte w porozumieniu można było jeszcze przed jego podpisaniem szybko zareagować i wykorzystać potencjał WOT.

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest porozumienie zawarte
5 lutego 2020 roku, między Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Głównym Policji.

(oprac. wk, źródło: 13. ŚBOT)