W paczce kierowanej do osadzonego przebywającego w zakładzie karnym znajdowały się krzyżówki nasączone nieznaną substancją. Funkcjonariusze zachowali czujność nie dopuszczając, by przedostała się ona na teren zakładu.

W dniu 3 sierpnia podczas rutynowej kontroli korespondencji adresowanej do osadzonego, ujawniono krzyżówki, których karty były nasączone nieznaną substancją. Niezwłocznie przeprowadzone narko-testem badanie dało wynik pozytywny.

Przedmioty zabezpieczono i wraz z danymi nadawcy paczki przekazano Policji, a Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu wszczął czynności wyjaśniające.

Funkcjonariusze Służby Więziennej są stale szkoleni w zakresie prowadzenia czynności profilaktycznych oraz zapobiegania przedostawaniu się na teren więzienia substancji niedozwolonych oraz ich identyfikacji.

Ponadto, aby jeszcze skuteczniej wykonywać swoje obowiązki podczas przeprowadzania kontroli korzystają z różnego rodzaju urządzeń technicznych oraz bardzo czułych testów.

– To kolejny dowód na to, że funkcjonariusze raciborskiego Zakładu Karnego wykonują swoje obowiązki z najwyższą starannością i dbają o bezpieczeństwo – podsumowuje Dyrektor, por. Maciej Konior.

(tekst: Piotr Król, zdjęcia: Dz. Ochrony.)