Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali kolejnych czworo nielegalnych migrantów, którzy wybrali samolot, aby wydostać się z Grecji.

Strażnicy graniczni dokonali kontroli legalności pobytu wobec czworga pasażerów przylatujących do Katowic-Pyrzowic z Aten. Dwóch mężczyzn w trakcie kontroli posłużyło się belgijskim dowodem osobistym oraz włoską kartą pobytu. Jak się okazało dokumenty były podrobione, a cudzoziemcy przyznali się, iż są obywatelami Turcji oraz Syrii.

Ten pierwszy w swoim bagażu posiadał również podrobiony polski dowód osobisty oraz prawo jazdy. Ich celem podróży była Finlandia oraz Holandia. Dwie kobiety, które zostały skontrolowane nieco później, nie okazały żadnego dokumentu. W toku czynności służbowych w ich bagażach podręcznych zostały ujawnione hiszpański oraz grecki dowód osobisty. Dokumenty były oryginalne, lecz należały do innych osób. Kobiety, które okazały się obywatelkami Syrii, chciały dostać się do Szwecji i Niemiec.

Ponieważ cudzoziemcy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim zostali zatrzymani. Mężczyznom przedstawiono zarzuty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz posłużenia się podrobionymi dokumentami jako autentycznymi.

Dodatkowo obywatel Turcji odpowie za czynienie przygotowań do użycia podrobionych dokumentów jako autentycznych. Obywatelki Syrii natomiast usłyszały zarzuty bezprawnego przewożenia z Grecji do Polski dokumentów stwierdzających tożsamość innych osób. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze.

(oprac. wk, źródło: ŚlOSG w Raciborzu)