Patrol saperski z gliwickiej jednostki wojskowej przejął odnaleziony niewybuch. Ładunek do czasu przyjazdu saperów zabezpieczali policjanci z Rybnika i Boguszowic.

Tym razem niebezpieczne znalezisko wykopano podczas prac ziemnych na jednej z posesji w Rybniku przy ulicy Żorskiej. Znaleziony pocisk niestety zagrażał mieszkańcom okolicznych budynków, w związku z tym podjęta została decyzja o ich ewakuacji. Ponadto konieczne było zamknięcie odcinka DW 935 i wyznaczenia objazdów.

W czwartek około godziny 19:00 dyżurny rybnickiej komendy otrzymał zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu na jednej z posesji przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Na miejsce wysłano patrole policji oraz specjalistę z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Okazało się, że podczas prac ziemnych rybniczanin wykopał pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej. Znaleziony pocisk niestety zagrażał mieszkańcom okolicznych budynków, w związku z tym podjęto decyzję o ich ewakuacji. Łącznie ewakuowano 7 osób. Ponadto Komendant Miejski Policji w Rybniku podjął decyzję o zamknięciu odcinka drogi w pobliżu lokalizacji niewybuchu. Zamknięto odcinek DW 935 od skrzyżowania ulic Żorska i Gotartowicka do skrzyżowania ulic Żorska-Sygnały i wyznaczono objazdy.

Do czasu przyjazdu saperów przez kilkanaście godzin niebezpieczne znalezisko zabezpieczali policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowicach. Dzisiaj po godzinie 8.00 na miejsce przyjechał patrol saperski z gliwickiej jednostki wojskowej, który zabezpieczył przedmiot w celu jego neutralizacji.

Przypominamy, jak należy zachować się w przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci.

Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, aby nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

(oprac. wk, źródło: KMP w Rybniku)